Zhejiang XINHEYU GROUP
HOME ABOUT PRODUCTS HOT PRODUCTS SALE NET FEEDBACK CONTACT US

信和宇集团
浙江信和宇贸易有限公司
地址:浙江省温岭市泽国镇后仓路368号
电话: 0086-576-86454201 
    86454218
传真: 0086-576-86451555 86454219
邮箱: xinheyu@xinheyu.cn        
网址: www.xinheyu.cn

浙江信和宇服饰有限公司
地址:浙江省台州市椒江区海洋广场1号楼601-604室
电话:0086-576-88600062  88600063
传真:0086-576-86451555

罗马尼亚信和宇公司
地址:罗马尼亚布加勒斯特
电话:004-0318048888
          0728197888
传真:004-0318085571

版权所有 © 2008-2009 信和宇公司 设计&推广:飞速电子商务